Pristupnica

Predmet *

Ime i prezime *

Adresa:
Ulica i broj *

Poštanski broj *

Naselje *

Mjesto rođenja *

Datum rodjenja *

OIB *

Zanimanje

Telefon *

E-mail *

Ostali podaci i/ili napomene

Izjavljujem da sam upoznat(a) sa Statutom OK Bjelovar te da prihvaćam njegove odredbe.
Za pristupnike mlađe od 18 godina potrebna je pisana izjava/suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Polja označena zvjezdicom (*) obavezno je popuniti.
Datoteke u PDF obliku možete preuzeti ovdje: pristupnica i izjava/suglasnost.
Da biste mogli poslati poruku još samo trebate odgovoriti na jedno lagano pitanje:


Želim poslati poruku